+385 42 652 033 geotehna@vz.t-com.hr

Kratka povijest tvrtke

Geotehna Varaždin d.o.o. trgovačko je društvo za bušenje, miniranje i projektiranje, osnovano 1990. s prvobitnim sjedištem u Varaždinu i skraćenog naziva “Geotehna”. Godine 1996. mijenja sjedište i seli u Turčin, gdje je smješteno i danas, a dvije godine kasnije, 1998. dolazi i do promjene naziva poduzeća u Geotehna Varaždin d.o.o.
Stalnim investiranjem u ljude i opremu došlo se od početnih 6 djelatnika do trenutnog broja od 31 zaposlenih. Organizacijska shema, kao i raspodjela poslova izrađena je tako da korisnicima možemo biti u svakom trenutku na usluzi s dovoljnim brojem stručnih i odgovornih ljudi, kao i s odgovarajućom opremom na svakom radilištu.
Voditelji operativnog dijela posla su inženjeri i rudarski tehničari koji imaju položene stručne ispite za rukovodna radna mjesta u rudarstvu. Navedeni djelatnici, kao i sam direktor gospodin Božidar Kočet, posjeduju od strane MUP-a izdane dozvole za miniranje, a svi vozači naših kamiona su stručno osposobljeni po ADR normama za prijevoz opasnih materijala. Svaki djelatnik je stručno osposobljen za rad na siguran način, prema djelatnosti koju obavlja.

Uprava društva

Upravu društva čine:

1. Direktor

2. Voditelj bušenja i miniranja
– voditelji minerskih ekipa
– bušači
– rukovatelji rudarsko-građevinskim strojevima
– vozači
– mehaničari na održavanju i autoelektričari
– pomoćni radnici kod bušenja i miniranja

3. Voditelj nabave i skladišta
– skladištar

4. Voditelj računovodstveno-knjigovodstvenih poslova
– računovodstveno-administrativni referent
– administrativni referent

5. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova
– spremačica

Ljudski resursi

Jedan od ključnih elemenata za postizanje kvalitetnog poslovanja je i postavljanje adekvatno školovanih djelatnika na radna mjesta u organizaciji. U našoj je organizaciji osoblje koje obavlja poslove koji utječu na kvalitetu usluga osposobljeno na temelju odgovarajućeg školovanja, vještina, uvježbanosti i iskustva, uz stalnu dodatnu izobrazbu i osposobljavanja ( koja uključuju zaštitu na radu, zaštitu od požara, pružanje prve pomoći, polaganje ispita za palitelje mina, stručnu osposobljenost za obavljanje poslova proizvodnje i rukovanja gospodarskim eksplozivom – minera, kao i za obavljanje poslova rukovanja rudarskim strojevima, te mnoga druga) kako bi se zadržala potrebna stručnost i svijest o utjecaju vlastitog rada na cjelokupno ostvarivanje ciljeva kvalitete.

Politika kvalitete

Zadovoljstvo investitora, ispunjavanje njegovih zahtjeva i obavljanje kompletne usluge s vrhunskom kvalitetom, pouzdanošću i sigurnošću, te briga o očuvanju okoliša, smjernice su koje vode našu tvrtku ka poslovnom uspjehu.
Uz dodatnu izobrazbu i edukaciju naših djelatnika i rukovodećeg tima, te prihvaćanje i primjenu novih tehnologija, uprava ulaže velika sredstva u napredak i budućnost tvrtke. Praćenje zakonskih zahtjeva zbog specifičnosti posla obavlja se na najvišoj razini.

Zadovoljstvo kupaca

Kao jedno od mjerila poslovanja, pratimo informacije koje se odnose na mišljenja kupaca naših usluga je li naša organizacija ispunila njihove zahtjeve, te usavršavanjem provedbe istih zahtjeva povećavamo njihovo zadovoljstvo.

Misija i vizija

Geotehna Varaždin d.o.o. pruža usluge bušenja, miniranja i pratećih poslova, za čije obavljanje koristimo suvremenu tehnologiju i sirovine koje nemaju značajan utjecaj na okoliš.
Vizija Geotehene Varaždin d.o.o. jest postati jedna od vodećih tvrtki na tržištu uz pružanje kompletnije i kvalitetnije usluge svim našim investitorima.

Ciljevi upravljanja i poslovanja

1. Zadovoljiti zahtjeve, potrebe i očekivanja investitora otvorenom komunikacijom, praćenjem zadovoljstva investitora i analizom eventualnih reklamacija
2. Obavljanje usluga u dogovorenom roku uz najbolju kvalitetu i ekološki prihvatljivu tehnologiju
3. Razvijati kvalitetne i dugoročne odnose s investitorima i dobavljačima uz povećanje kvalitete usluga
4. Osposobljavati zaposlenike i činiti ih svjesnim potrebe ostvarenja postavljenih ciljeva
5. Svakodnevne poslove nastojati obavljati bez grešaka, a u slučaju nastanka istih poduzeti sve potrebne mjere za njihovo rješavanje i sprečavanje nastanka novih
6. Pratiti i usavršavati ostvarenje postavljenih ciljeva upravljanja i poslovanja