+385 42 652 033 geotehna@vz.t-com.hr

Geotehna Varaždin d.o.o. trgovačko je društvo za bušenje, miniranje i projektiranje, osnovano 1990. s prvobitnim sjedištem u Varaždinu i skraćenog naziva “Geotehna”. Godine 1996. mijenja sjedište i seli u Turčin, gdje je smješteno i danas, a dvije godine kasnije, 1998. dolazi i do promjene naziva poduzeća u Geotehna Varaždin d.o.o.
Stalnim investiranjem u ljude i opremu došlo se od početnih 6 djelatnika do trenutnog broja od 31 zaposlenih. Organizacijska shema, kao i raspodjela poslova izrađena je tako da korisnicima možemo biti u svakom trenutku na usluzi s dovoljnim brojem stručnih i odgovornih ljudi, kao i s odgovarajućom opremom na svakom radilištu.

Voditelji operativnog dijela posla su inženjeri i rudarski tehničari koji imaju položene stručne ispite za rukovodna radna mjesta u rudarstvu. Navedeni djelatnici, kao i sam direktor gospodin Božidar Kočet, posjeduju od strane MUP-a izdane dozvole za miniranje, a svi vozači naših kamiona su stručno osposobljeni po ADR normama za prijevoz opasnih materijala. Svaki djelatnik je stručno osposobljen za rad na siguran način, prema djelatnosti koju obavlja.